Forretningsbetingelser

Booking foretaget på hjemmesiden er bindende, med mindre andet er aftalt. En booking kan ændres inden for 24 timer i tilfælde af forkerte valg og/eller andre fejl i indtastningen. 14 dage efter booking indbetales depositum, som udgør 35% af den samlede pris – i tilfælde af afbestilling refunderes dette beløb ikke. Det resterende beløb indbetales 6 måneder forud for opholdet. Når restbeløbet er indbetalt, er bookingen endelig bekræftet – dette beløb refunderes ligeledes ikke.

Udover ovennævnte betingelser gælder følgende husregler:
Husene efterlades i samme stand, som de blev modtaget, og vi gør opmærksom på, at rengøring ikke omfatter oprydning efter større arrangementer eller lignende.
Rygning i bygningerne er ikke tilladt.
Cigaretskod og andet affald må ikke efterlades på arealer omkring bygningerne.
Brug af grill skal foregå i forsvarlig afstand til husene.
Såfremt inventar og andet ødelægges, skal dette oplyses og erstattes.
Overtrædelse af disse få men vigtige husregler kan medføre ekstra tillæg til oprydning og rengøring.

Ophold inkluderer almindeligt forbrug af vand, varme og el (gælder ikke opladning af eventuelle el-biler). Såfremt der benyttes udstyr, der er forbundet med et forbrug udover det sædvanlige, kan der opkræves gebyr herfor.

Fravælges rengøring ved leje af Mark- og Skovløberhuset, forventes huset efterladt i rengjort stand, som man selv ville forvente at modtage huset.

Vi ser frem til at modtage Dem på Sebber Kloster – og håber De får et godt ophold.

Venlig hilsen
Familien Saunte