Forretningsbetingelser

Booking foretaget på hjemmesiden er bindende, med mindre andet er aftalt. En booking kan ændres inden for 24 timer i tilfælde af forkerte valg og/eller andre fejl i indtastningen. 14 dage efter booking indbetales depositum, som udgør 25% af den samlede pris – i tilfælde af afbestilling refunderes dette beløb ikke. Det resterende beløb indbetales 90 dage forud for opholdet.

Udover ovenævnte betingelser gælder følgende husregler:
Husene efterlades i samme stand, som de blev modtaget, og vi gør opmærksom på, at rengøring ikke omfatter  oprydning efter større arrangementer eller lignende.
Rygning i hovedbygningen er ikke tilladt.
Cigaretskod og andet affald må ikke efterlades på arealer omkring hovedbygningen.
Brug af grill skal foregå i forsvarlig afstand til husene.
Såfremt inventar og andet ødelægges, skal dette oplyses og erstattes.
Overtrædelse af disse få men vigtige husregler kan medføre ekstra tillæg til oprydning og rengøring.

Fravælges rengøring ved leje af Mark – og Skovløberhuset, forventes huset efterladt i rengjort stand, som man selv ville forvente at modtage huset.

Vi ser frem til at modtage Dem på Sebber Kloster – og håber De får et godt ophold.

Venlig hilsen
Familien Saunte